Hogendijk | Zaandam

Hogendijk

Zaandam

 

Voorgeschiedenis Hogendijk/ de Krimp

Het gebied tussen de straten Hogendijk en de Krimp in Zaandam kenmerkt zich door zeer diepe kavels. Van oudsher bestond zo’n kavel uit een hoofdgebouw aan de Hogendijk en een bijgebouwtje aan de Krimp zijde. Dit was ook het geval met Hogendijk nr. 30. Het gebouwtje was jaren geleden vóór de verbouwing/ uitbreiding, op wat fundamenten na verdwenen.

Bestaande situatie

In de bestaande situatie bestond dit gebouw uit 2 lagen en een souterrain, een echte dijkgebouw. Het viel sterk uit toon bij re rest van de bebouwing in deze straat, omdat haar buren allemaal uit drie lagen zijn opgebouwd. Hierdoor ontstaat er een gat in de gevelrij van de straat (zie foto’s bestaande situatie). Ook het materiaalgebruik/kleur viel uit de toon bij het merendeel van de bouwwerken in deze straat.

Ontwerp

Ontwerpuitgangspunt was het herstellen van het gevelbeeld van de Hogendijk. Conform het bestemmingsplan was het mogelijk een extra laag boven het bestaande structeur te plaatsen. Deze gevel wordt volledig vernieuwd, waarbij zoveel mogelijk modern ambachtelijk details worden opgenomen. Om zoveel mogelijk bij de omliggende gebouwen aan te sluiten hebben wij als materiaal roodbruine bakstenen gekozen. Uiteindelijk zijn hier 4 appartementen gerealiseerd.

Facebook
Pinterest
LinkedIn