Totaalstad | Zaandam

Totaalstad 

Zaandam

 

Zaandam is een stad in ontwikkeling. In de afgelopen decennia zijn grootschalige plannen gelanceerd waaronder het Inverdan-plan. Dit plan omhelst het vernieuwen van de binnenstad van Zaandam om zo, onder andere, de economische positie van Zaanstad in Noord Holland te versterken.

Wat naar ons inziens een mankement is in een daadwerkelijke ontwikkeling van Zaandam in zijn totaliteit, is de aansluiting van Zaandam-Oost en Zaandam -West. Zaandam heeft aan de oostelijke kant van de Zaan een stedelijke poort nodig vanuit de A8. Het centrum (Inverdan) is via de snelweg, A8, moeilijk bereikbaar vanwege het feit dat de Zaan de stad in tweeën splitst. Hierdoor is de stad moeilijk leesbaar voor bezoekers.

Het te ontwikkelen gebied heeft erg veel potenties vanwege haar ligging tussen de snelweg en de Zaan. Ook het Kogerveld treinstation, de nabijheid van de A8 en de al bestaande maatschappelijke functies zoals; het ziekenhuis (Zaans Medisch Centrum), verschillende scholen en de hoofd brandweerkazerne dragen bij tot de enorme financieel maatschappelijke positie van dit gebied voor de verdere ontwikkeling van Zaandam.

In de huidige situatie is het studiegebied een barrière die het zuidelijke en het noordelijke deel van Zaandam oostelijk van de Zaan splitst. Dit doordat bestaande sportvelden, die vroeger aan de rand van de stad waren gepland, nu midden tussen verschillende wijken is komen te liggen. Verder kruist de A7 dwars door de stad heen. Er is dus geen effectieve stedelijke aansluiting.

In het masterplan “Totaalstad” staat daarom de opheffing van deze barrière werking alsmede aansluiting tussen oost -west en zuid -noord Zaandam centraal.

Facebook
Pinterest
LinkedIn