Dynamica XL | Wormerveer

Dynamica XL

Wormerveer, visie prijsvraag – Deel 2

 

Achtergrond

Amoksi Architectuur werd in 2017 uitgenodigd om mee te toen met een visieprijsvraag uitgeschreven door de Scholen gemeenschap Zaan Primair in samenwerking met de Gemeente Zaanstad. In een eerdere sessie mocht het bureau voor deze opdracht tekenen. Helaas bleek de toenmalige locatie waarop het gebouw zou komen te klein voor het programma en moest naar een andere locatie gezocht worden. Dit is ons ontwerp voor deze sessie.

Briefing

Dynamica XL is een fusie tussen twee scholen in het speciaal basisonderwijs. De fusie betreft een SBO en een SO school. Door samen te gaan is het mogelijk bepaalde pedagogische functies te combineren. Ook wordt een samenwerkingsverband aangegaan met derden partijen gekoppeld aan het speciaal basisonderwijs programma. Het gebouw moet ook vestigingsplaats bieden aan deze instanties. Verder wilt de Gemeente Zaanstad een sportfaciliteit op deze locatie realiseren. Er werd gevraagd een visie te geven op zowel de architectonische uitstraling als de stedenbouwkundige inpassing van het toekomstige schoolgebouw. Speciale aandacht voor het milieubewust bouwen is pré. 

Locatie

De nieuwe locatie bevindt zich even buiten het centrum van Wormerveer in een wijk met een groene karakter, een park met uit-ren mogelijkheden en woongebouwen. in drie tot vier lagen. Aan de noordwestelijke kant bevindt zich de Wetering.

Ontwerp

Stedenbouwkundig werd aansluiting gezocht met de woonwijk door het gebouw in lijn te plaatsen met de middelste verkavelingsstrook (er zijn 3 verkavelingsstroken). Dit geeft de mogelijkheid de speelplaatsen van beide scholen te splitsen alsook aparte ingangen te creëren. Architectonisch word in het ontwerp aansluiting gezocht met het groene park door de draagstructuur buiten het gebouw te halen, deze vertegenwoordigen het park. Er is gekozen voor een groen dak, de kruinen van de bomen. Dit dak bied buitenruimte aan het schoolpersoneel en andere medewerkers. Om ruimte te besparen is de sporthal opgenomen in het schoolgebouw en in het midden van de volume geplaatst. 

Facebook
Pinterest
LinkedIn