Over het Bureau

01

Amoksi Architectuur

Geen enkel ontwerp of bouwwerk staat op zichzelf. Welke functie het ook heeft, het ontwerp moet in harmonie zijn met zijn omgeving, de gebruikers, de bezoekers en zelfs de toevallige voorbijganger.

Amoksi Architectuur heeft vanaf het begin gewerkt voor opdrachtgevers die de meest uiteenlopende en bijzondere uitdagingen stelden. Werkend aan stedenbouwkundige problemen, landschappelijke ingrepen en architectuuropdrachten hebben wij onze visie dagelijks aan de praktijk kunnen meten en aanscherpen.

In architectuur is Milieubewust Bouwen dé term die de tijdgeest karakteriseert. Dat vereist het gebruik van verantwoorde moderne materialen en energiebesparende technieken maar het staat of valt ermee dat elk ontwerp één is met de natuurlijke en sociale omgeving. Dan krijgt een gebouw zijn meerwaarde en wordt de kans dat het gesloopt wordt minimaal. Milieubewust bouwen is duurzaam bouwen. Geïnspireerd door de duurzaamheid van de natuur zelf legt Amoksi Architectuur de lat hoog.

Give back!

Milieubewust bouwen veronderstelt respect voor de natuur. De natuur is gul en eist niet veel terug terwijl ieder gebouw dat wordt neergezet onvermijdelijk een stukje natuurruimte ongedaan maakt. De ontwerpen die Amoksi Architectuur voor een nieuw project maakt streven ernaar de natuur te compenseren, al is het maar door het dak zo organisch mogelijk met de natuurlijke omgeving te verbinden.

Onze diensten

Wij geloven in een compleet dienstenpakket. Wij staan onze opdrachtgevers terzijde vanaf het eerste moment van het (bouw)initiatief tot en met de oplevering van het project.

Al in de fase van de voorstudies gaan we met de lokale overheden overleggen zodat ook de opdrachtgever direct weet waar hij/zij aan toe is. Wij bereiden de omgevingsvergunningen voor en verzorgen de aanvrage. Ter voorbereiding van de bouw maken wij zelf alle bouwkundige tekeningen. En als de bouw eenmaal gaande is staan wij de opdrachtgever met raad en daad bij.

Onze cliënten zijn zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers in binnen- en buitenland maar ook de (semi-) overheid. Opdrachten variëren van verbouwingen, renovatie en nieuwbouw tot onderzoek en advies. We zijn breed onderlegd en ontwerpen woningen en utiliteitsgebouwen zoals scholen maar zijn ook betrokken bij stedenbouwkundige projecten en landschapsarchitectuur.

02

Uitgangspunten ontwerp

Iedere opdracht, klein of groot, wordt benaderd als concept. Elk concept is een uniek verhaal met vele elementen zoals de verwachtingen, dromen en eisen van de opdrachtgever, de sociale functie van het project, de omgeving, de financiën en de technische mogelijkheden en beperkingen. Samen met de opdrachtgever komen wij tot de kern van zijn verhaal. Daarom zijn niet twee van onze ontwerpen hetzelfde. Zie de uitgangspunten en ontwerpen voor de projecten op deze site.
Tijdens het ontwerpproces maken we gebruik van schetsen. Door de jaren heen is gebleken dat opdrachtgevers en instanties dit waarderen. Schetsen geven inzicht in ons denkproces en nemen bij opdrachtgevers de drempel weg om actief mee te denken tijdens het ontstaan van hun project.

Samenwerking

Facebook
Pinterest
LinkedIn